organizare corp academic cercetare stiintifică admiterea facilităti studii alumni studenti contact adrese utile

Facultatea de Psihologie a Universitatii Titu MaiorescuFacultatea de Psihologie a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, ca facultate acreditata (Legea Nr. 239/30.04.2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Anul XIV, Nr. 291/30.04.2002), face parte din Sistemul National de Învatamânt al României, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg de aici:

Aplica sistemul european de evaluare prin credite transferabile, ECTS (European Credit Transferred System)

Asigura un program de studii universitare, învatamânt de zi cu durata de 4 ani, iar pentru licentiati, diverse programe de studii post-universitare, inclusiv sub forma cursurilor de pregatire a personalului didactic.

Organizeaza Examen de Licenta pentru finalizarea studiilor universitare si Sesiune de Sustinere a Dizertatiei pentru finalizarea studiilor post-universitare (masterat, cursuri de aprofundare etc.)

Elibereaza Diploma de Licenta în Psihologie în cazul studiilor universitare, iar pentru finalizarea cu succes a studiilor post-universitare elibereaza diplomele corespunzatoare, toate purtând girul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Facultatea de Psihologie dispune de spatii de învatamânt proprii, moderne si functionale, dotate la nivel european, de biblioteca de specialitate bine dotata, are relatii de colaborare cu diferite institutii guvernamentale sau neguvernamentale cu obiect de activitate corespunzator directiilor de pregatire a studentilor si care, pe lânga conditii de practica pentru studenti, ofera posibilitati de angajare pentru absolventi.

Cursurile, seminariile, lucrarile practice, practica de specialitate, stagiile clinice, practica pedagogica prevazute în aria curriculara (planurile de învatamânt) ale fiecarui program de studii sunt asigurate de un corp academic de o deosebita valoare didactica si stiintifica.

Timp de 2 ani - 2001-2003 - Facultatea de Psihologie a participat cu succes la activitatea de evaluare din cadrul Programului European MATRA, finantat de Guvernul Regal al Olandei, Facultatea de Psihologie a Universitatii Titu Maiorescu fiind singura facultate de psihologie din tara noastra selectionata si integrata de expertii europeni în acest program. Programul MATRA:

A urmarit asigurarea calitatii în învatamântul superior si reprezinta un criteriu pentru admiterea României în Uniunea Europeana.

S-a finalizat printr-un audit extern, iar Comisia Internationala constituita în acest scop a confirmat calitatea europeana a învatamântului si a cercetarii stiintifice derulate de cadrele didactice si studentii facultatii.

Spatii de învatamânt

Amfiteatre cu capacitatea totala de peste 400 de locuri

Sali de seminar cu o capacitate între 25 si 45 de locuri

Laboratoare de informatica psihologica, psihologie experimentala, psihodiagnoza, psihoterapie etc., dotate cu aparatura, calculatoare si soft performante, în care se realizeaza lucrarile practice.


istoric | organizare | corp academic | cercetare stiintifică | admiterea | facilităti | studii | alumni | studenti | contact | adrese © Copyright Titu Maiorescu 2003 / Design by VX Media