organizare corp academic cercetare stiintifică admiterea facilităti studii alumni studenti contact adrese utile

Corp academic1.
Prof. univ. dr. Petre Bieltz
Introducere în logică; Logică aplicată
Universitatea Titu Maiorescu
2.
Acad. prof. dr. Alexandru Surdu
Istoria psihologiei; Psiholingvistică
Universitatea Titu Maiorescu
3.
Prof. univ. dr. Titi Paraschiv
Introducere în informatică; Informatică psihologică
Universitatea Titu Maiorescu
4.
Prof. univ. dr. Tomsa Gheorghe
Introducere în pedagogie; Teoria curriculumului, a instruirii si a evaluării în educatie; Consiliere scolară si vocatională; Didactica psihologiei
Universitatea Titu Maiorescu
5.
Prof. univ. dr. Mihai Golu
Profesor Consultant, Introducere în psihologie; Psihologia proceselor cognitive; Psihologia proceselor reglatorii; Psihologia personalitătii
Universitatea Titu Maiorescu
6.
Prof. univ. dr. Anton Tabachiu
Psihologie ocupatională
Universitatea Titu Maiorescu
7.
Prof. univ. dr. Dumitru Cristea
Bazele psihologiei sociale; Psihosociologia grupurilor si a fenomenelor de masă; Psihologia organizatională
Universitatea Titu Maiorescu
8.
Prof. univ. dr. Ilie Puiu Vasilescu
Psihologie cognitivă; Psihologie economică Profesor Asociat Virginia State University – SUA
Universitatea Titu Maiorescu
9.
Universitatea Titu Maiorescu
10.
Prof. univ. dr.Vasile Dem Zamfirescu
Introducere în Psihanaliză; Psihopatologie Psihanalitică
Universitatea Titu Maiorescu
11.
Prof. univ. dr. Leon Dănăilă
Organizarea structural-functională; Mecanisme Neurofiziologice ale activitătii psihice
UMF „Carol Davilla” Bucuresti
12.
Prof. univ. dr. Irina Holdevici
Psihopatologie; Psihoterapie; Bazele psihoterapiei cognitiv-comportamentale; Sugestiologie
Universitatea Titu Maiorescu
13.
Prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan
Consiliere si terapie de familie
Universitatea din Bucuresti
14.
Prof. univ. dr. Ioan Bradu Iamandescu
Psihologie medicală; Psihosomatică
UMF „Carol Davilla” Bucuresti
15.
Prof. univ. dr. Horia Pitariu
Psihodiagnoză; Teste proiective
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
16.
Prof. univ. dr. Ecaterina Morar
Psihologie educatională; Estetică si etică psihologică
Universitatea Titu Maiorescu
17.
Prof. univ. dr-doc. Andrei Athanasiu
Grafologie
Prof. Asociat, Universitatea Titu Maiorescu
18.
Conf. univ. dr. Dumitru Gheorghiu
Introducere în filosofia mintii; Probleme filosofice ale psihologiei; Statistică descriptivă; Statistică inferentială
Universitatea Titu Maiorescu
19.
Conf. univ. dr. Dionisie Petcu
Psihologie politică
Universitatea Titu Maiorescu
20.
Conf. univ. dr. Mihai Anitei
Introducere în psihologia experimentală; Metode si tehnici experimentale
Universitatea Titu Maiorescu
21.
Conf. univ. dr. Adriana Stana
Genetică si antropologie; Bioetică
Universitatea Titu Maiorescu
22. Psihopatologia adictiei
Conf. univ. dr. Cristian Bengescu
LMS-Sector 4, Spital „A. Obregia”
23.
Conf. univ. dr. Elena Nedelcu
Sociologie; Psihologia propagandei
Universitatea Titu Maiorescu
24.
Lect. univ. dr. Margareta Dincă
Metode cantitative în cercetarea psihologică; Metode calitative în cercetarea psihologică; Psihologia dezvoltării
Universitatea Titu Maiorescu
25.
Lect. univ. dr. Viorel Iulian Tănase
Economie si marketing
Universitatea Titu Maiorescu
26.
Lect. univ. dr. Petru Craiovan
Psihologia resurselor umane
Universitatea Titu Maiorescu
27.
Lect. univ. drd. Viorel tigănescu
Introducere în informatică; Informatică psihologică (Lucrări practice)
Academia Tehnică Militară
28.
Lect. univ. dr. Mirela Manea
Psihiatrie
UMF „Carol Davilla” Bucuresti
29.
Lect. univ. drd. Oana Gheorghiu
Psihosociologia familiei
Universitatea Titu Maiorescu
30.
Lect. univ. dr. Traian Vrăjmas
Psihopedagogie specială
UNICEF – Bucuresti
31.
Asist. univ. mst Elena Banciu
Introducere în logică; Logică aplicată Istoria psihologiei; Introducere în filosofia mintii; Probleme filosofice ale psihologiei
Universitatea Titu Maiorescu
31.
Asist. univ. mst. Ileana Costache
Introducere în psihologie; Psihologia proceselor cognitive; Psihologia proceselor reglatorii; Psihologia personalitătii
Universitatea Titu Maiorescu
32.
Asist. univ. drd. Matei Georgescu
Introducere în psihanaliză; Psihopatologie psihanalitică
Universitatea Titu Maiorescu
33.
Asist. univ. mst. Eftihia Crăciun
Organizarea structural-functională; Mecanisme Neurofiziologice ale activitătii psihice
Universitatea Titu Maiorescu
34.
Asist. univ. mst. Valentina Neacsu
Psihopatologie; Psihoterapie; Bazele psihoterapiei cognitiv-comportamentale
Universitatea Titu Maiorescu
35.
Asist. univ. drd. Carmen Răpiteanu
Psihologie medicală; Psihosomatică
Universitatea Titu Maiorescu
36.
Asist. univ. drd. Cornel Mincu
Introducere în psihologia experimentală; Metode si tehnici experimentale
Universitatea Titu Maiorescu
37.
Asist. univ. dr. Sergiu Stan
Statistică descriptivă; Statistică inferentială
SNSPA – Bucuresti
38.
Asist. univ. mst. Mariana Tănase
Psihodiagnoză
Universitatea Titu Maiorescu
39.
Asist. univ. dr. Nicolae Dumitrascu
Teste proiective; Metode si tehnici experimentale
Universitatea Titu Maiorescu
40.
Asist. univ. drd. Corina Bogdan
Introducere în psihologia experimentală; Metode si tehnici experimentale
Universitatea Titu Maiorescu
41.
Asist. univ. mst. Oana Olteanu
Psihologie educatională; Estetică si etică psihologică
Universitatea Titu Maiorescu
42.
Asist. univ. drd. Crenguta Ene
Bazele psihologiei sociale; Psihosociologia grupurilor si a fenomenelor de masă; Psihologia organizatională
Universitatea Titu Maiorescu
43.
Asist. univ. mst. Aurelia Vasile
Limba Engleză
Universitatea Titu Maiorescu
44.
Asist. univ. Daniela Niculescu
Limba Engleză
Universitatea Titu Maiorescu
45.
Asist. univ. drd. Ion Florin Irescu-Iaru
Limba Germană
Colegiul National „Spiru Haret” Bucuresti

istoric | organizare | corp academic | cercetare stiintifică | admiterea | facilităti | studii | alumni | studenti | contact | adrese © Copyright Titu Maiorescu 2003 / Design by VX Media